Stránky pro moje potěšení a pro potěšní mých blízkých

Zeměplocha - Terry Pratchett

Chronologie Zeměplochy

 

Zcela na začátku Stvořitel tvoří Zeměplochu (za asistence Mrakoplaše a Erika) a zapomíná na Zeměploše Oktávo (Erik)
Mrakoplaš zahazuje Stvořitelem darovaný chlebíček - nedoložený počátek života na Ploše (Erik)
-500000 Vznik trollích piktogramů na čedičové desce nalezené v nejnižší vrstvě AM melasových dolů (Buch!)
Pravděpodobný pád 5. elefanta – vznik Smaltzbergských ložisek tuku a melasových ložisek v AM
-28000 Na XXXX dokončeny hory (jako miliony let staré) (Poslední kontinent)
-17000 Vznik golema Anghammarada (Zaslaná pošta)
-8009 Prsťák Mazda krade bohům oheň (Poslední hrdina)
-7009 Ostrov Tutie je pohlcen oceánem (Zaslaná pošta)
Golem Anghammarad se ocitá na dně moře (Zaslaná pošta)
-6024 Dios je přenesen po výbuchu Velké pyramidy zpět v čase o 7000 let a pomáhá Khuftovi založit Mžilibabu. (Pyramidy)
-3024 Umírá Sem-pa-ko, vládce Mžilibaby (Pyramidy)
-2564 Založení ankh-morporského království
-2014 Odraz jednoho Slunce zakládá Agateánskou říši s pomocí Rudé Armády. Počátek budování Velké stěny. (Zajímavé časy)
-1024 Založen Ptakosparův Podnik nekropolitních královských dodavatelů (Pyramidy)
-1015 Založena Citadela v Omnii (Malí bohové)
-750 Vláda krále Pneumáta. Pravděpodobný Karotkův předek, který vlastnil zlatý prsten, jenž byl nalezen nedaleko trpasličího dolu v Lancre.
1 Založení Neviditelné univerzity Alberto Malichem, podle kterého se určují letopočty v Ankh-Morporku a v ostatních civilizovaných částech Zeměplochy
7 Albert pozpátku provádí obřad Ašk-Ente a končí ve Smrťově říši.
432 Občanská válka v AM, požár AM (Pohyblivé obrázky)
489 Upečení Mazance z Křemence (Pátý elefant)
Čekan Krvezbroť trpasličím králem (Pátý elefant)
722 Začátek vlády královny Radomily (Soudné sestry)
Konec vlády královny Radomily (Soudné sestry)
709 Král Murun začíná vládnout v Lancre (Soudné sestry)
745 Konec vlády Krále Murun v Lancre (Soudné sestry)
Zřejmá časová anomálie vzniklá po opravě času Mnichy historie
900 Počátky otroctví v Efebe
967 Začátek vlády lancreského krále Jedlůvky Dobrého (Soudné sestry)
Konec vlády lancreského krále Jedlůvky Dobrého (Soudné sestry)
907 V AM vládne král Pneumát II. a dává vyhotovit seznam královských šperků (Muži ve zbrani)
936 V Lancre jsou z kamenů spadlých z nebe postaveni Tanečníci (Dámy a pánové)
969 Začátek války mezi Efebe a Tsortem (Erik)
Zavražděn král Champohár, který právě dostavěl hrad Lancre (Soudné sestry)
979 Poslední válka mezi Efebe a Tsortem (Pyramidy)
Mrakoplaš a Erik pomáhají efebské armádě dobýt tsortské město (Erik)
Lavaeolus pluje domů - počátek jeho dlouhé plavby (Erik)
988 Vynořená Lepš je počítána jako součást AM království (Hrrr na ně!)
Dokončovací stvořitelské práce na XXXX (Poslední kontinent)
Mágové pomáhají Bohu Evoluce s prací a cestují na XXXX, kde se propadají do času (skály)
989 Lavaeolus po 10 letech bloudění doplouvá domů; jeho pes ho poznává a umírá (Erik)
1190 Pravděpodobný rok narození Lu-Tzeho, mnicha historie (Zloděj času)
1285 V Omnii působí prorok Janerad (Malí bohové); Janerad sepisuje s hrabětem Strakupírem Maleus Malificarum (Carpe jugulum)
Někde v této době je v historii díra, odkud byl Mnichy historie vyjmut čas pro opravu 19. století
1321 Při uvedení do úřadu lorda Hergota Vyšinutého zabito při kamenování mráčku 31 lidí (Stráže! Stráže!)
1341 Uvedena v platnost Listina lidské důstojnosti – základní práva (Stráže! Stráže!)
1345 Trpasličí král padá do jezera a následně vzniká precedens o nedotknutelnosti krále (Pátý elefant)
1356 Schválení AM zákona nařizujícího všem obyvatelům města cvičit s lukem alespoň 1 hodinu týdně (Hrrr na ně!)
1389 Vyšlo nařízení o pohoršování slovem na veřejnosti (Stráže! Stráže!)
1401 Poprava kolonie netopýrů v AM na příkaz lorda Picbudky (Stráže! Stráže!)
1457 Vyhláška o veřejném pořádku (Stráže! Stráže!)
1467 Vydáno Důvěrné nařízení
Zákon o právu na soukromí (Muži ve zbrani)
1488 Jeden z předků Lady Sibyly si přinesl jako válečnou trofej hlavu Klačana (Hrrr na ně!)
1508 Nařízení o kontrole průmyslových procesů a výrob (Stráže! Stráže!)
1511 Zahájení stavby budovy pro Cech vrahů (Průvodce po Zeměploše)
1512 27. srpna otevřena budova Cechu vrahů a zahájena výuka (Průvodce po Zeměploše)
1514 Začátek vlády královny Zachmurie (Chmuřenky Naražečky) v Lancre (Soudné sestry)
1561 Založení AM Hlídky Veltrikem I.
1567 Vyhláška shromažďovací
1572 V AM vládne Veltrik III.
1573 Pátý a poslední konec vlády královny Zachmurie (Chmuřenky Naražečky) v Lancre (Soudné sestry)
1576 Založení Cechu šašků
Vrazi začínají užívat titulu Královský cech vrahů
1581 Vydána vyhláška o trestuhodné blbosti
1588 Potopení poslední AM válečné lodi – Mary Jane (Hrrr na ně!)
1634 Vyhláška o občanské bezpečnosti (Stráže! Stráže!)
1673 Vyhláška o domácím zvířectvu - péče a ochrana (Stráže! Stráže!)
1678 Uveden v platnost Kriminální a trestní zákon (Stráže! Stráže!)
Vyhláška o veřejných pivnicích - otevírací doba (Stráže! Stráže!)
1688 Elánius Kamenná tvář popravil Lorenza Laskavého a sám vládne 6 měsíců AM. Konec AM království – odkaz civilní války. Příbuzní Lorenza jsou posláni do vyhnanství (Nohy z jílu)
Vrazi přestávají používat přídomek Královský (Průvodce po Zeměploše)
1689 Po ukončení vlády Kamenné tváře si lidé si volí cestu demokratické volby vládce - začátek vlády Patricijů.
1690 Poslední úprava Vyhlášky o udržování podniků z let 1433, 1456, 1463, 1465 a 1470
1703 Narozen upír Henrik Schlina von Übervald, autor AM hymny
1764 Codice z Chimérie zabil posledního velkého draka (Barva kouzel)
1767 Budovy Cechu vrahů přechází do vlastnictví rodiny Berankinů (Průvodce po Zeměploše)
1775 Prohlášení Hluboklese sedmým prorokem (Malí bohové)
1786 Malíř Vidojje Grassel začíná malovat obraz Bitva v Koumském údolí (Buch!)
1787 Narození Vlada Strakupíra (Carpe jugulum)
1788 La Sorbumme kupuje Cech šašků (Průvodce po Zeměploše)
1789 V AM založena firma J. H. Bahno alias Tichokrad a synovci (Soudné sestry)
Narození Lacrimosy Strakupírové (Carpe jugulum)
1799 Narození lady Alice Trouffallové, rozené Adventuriové (Mapa Zeměplochy)
1802 Vidojje Grassel dokončuje obraz Bitva v Koumském údolí a umírá (Buch!)
1825 Umírá Wilhelmína Trouffalová-Adventuriová, matka Alice (Mapa Zeměplochy)
1835 Rok Nejisté kolčavy
V Quirmu je zabit člověk nepřirozeným deštěm guláše (Sekáč)
1842 Narozen generál sir Roderick O'Mezeney (Mapa Zeměplochy)
1856 Umírá Margaret O'Mezeneyová, matka Rodericka (Mapa Zeměplochy)
1855 Narození Rumpála Žičky (Sekáč)
1858 Narození mága Cídidráta Klikoskoka (Pravda)
1864 Umírá vikomt Adventurio (Mapa Zeměplochy)
1866 Narození čarodějky Mabel Obracelové (Čarodějky na cestách)
1871 Narození Bláznivýho Humoše (Zajímavé časy)
1872 Upálen upír Henrik Schlina von Übervald – autor AM hymny (Průvodce po Zeměploše)
1877 Narození Barbara Cohena (Barva kouzel)
1880 Hmyzí dieta v Überwaldu, kdy je zakázáno těžit stříbro (Pátý elefant)
1881 Narození hrotepce Mášrechta (Soudné sestry)
Narození Břízolita Šprudláka, pozdějšího arcikancléře NU (Erik)
1888 Jedenáctiletý Cohen je vyhnán svým otcem z rodné vesnice
1894 Narození vévodkyně Anno Dominy v Borogravii (Podivný regiment)
1895 Smrt Ruthvena O´Mezeneyho, otce Rodericka (Mapa Zeměplochy)
1897 Smrt lady Alice Trouffallové, rozené Adventuriové (Mapa Zeměplochy)
1898 Mizí generál sir Roderick O'Mezeney (Mapa Zeměplochy)
1899 Narození Hrbatého Vincenta
1902 Narození Caleba Rozparovače
Nejhorší zima jakou pamatuje mág Cídidrát Klikoskok – vlci v AM (Pravda)
1904 Cohen ve svých 27 letech krade největší diamant Zeměplochy – Offlerovu slzu (Barva kouzel)
1913 Narození Bábi Zlopočasné (Čaroprávnost)
Starý hrabě Strakupír zabit Arno Jajcenem (Carpe jugulum)
1914 Narozen Vzoromil Výsměšek
1919 Narození Kvestora Dr. A. A. Hřmotvůkola (Pravda)
1916 Smrť zachraňuje a adoptuje Ysabell (Mort)
1926 Sfinga střežící hranice Mžilibaby začíná používat svoji proslulou hádanku (Pyramidy)
1931 Narození mága Mrakoplaše (Barva kouzel)
1932 Ysabell dosahuje stáří 16 let a přestává stárnout (Mort)
1935 Mágové započínají s pokusem přečíst myšlenky A´Tuin; zjištěno, že se někam dívá
1936 Bábi potkává Vzoromila Výsměška, kterému je 18 let (Dámy a pánové)
Bábi potkává Královnu elfů (Dámy a pánové)
1938 Alison Zlopočasná putuje do Überwaldu a cestou zabíjí starého hraběte Strakupíra (Carpe jugulum)
1939 Podzemní válka trpaslíků v Überwaldu
1940 Narození Samuela Elánia
1941 Narození upírky Sally (Sallacia Deloresita Amanita Trigestrata Zeldana Malifee…“myslím, že těch pár dalších můžeme vynechat“ von Herbatch), pozdější policistky v AM (Buch!)
Koprkvaš začíná působit v pohřebnictví (Pyramidy)
Výsměšek opouští NU jako mág sedmého stupně ve věku 27 let (spekulativní datum z Pohyblivých obrázků)
1945 Narozena lady Sibyla Deidra Olgivanna Berankinová (Stráže! Stráže!)
1946 Sam Elánius slouží jako tabulová služba ve škole
1951 Pravděpodobné datum narození Morta (Mort)
1952 Narození princezny Kelirehenny I., zkráceně Keli (Mort)
Narození Bethan
Pravděpodobný rok narození Nobyho Nóblhócha
1955 Pravděpodobné datum svatby seržanta Tračníka
Na NU se odehrává událost s Cimprdlichem Strukodojem alias Hecířem (Sekáč)
1956 Smrt mága Podomního Kšafta a narození Eskariny Kovářové (Čaroprávnost)
Dvoukvítek začíná šetřit na cestu do zemí za Velkou stěnou
Umírá Střízlivoj Ogg, poslední manžel Stařenky (Dámy a pánové)
1957 Rok Tančícího psa
Mrakoplaš se dává zapsat na NU.
Události Noční hlídky
Kolík A. S .P. začíná podnikat
Cechu vrahů velí Dr. Šoulet
Elánius nastupuje do Hlídky (asi v 16 letech)
Prohlášení lidu ze slavného 25. května – založení Lidové republiky ulice U Melasového dolu (jen na jeden den)
Umírá lord Skřipec Sebevražda a nastupuje lord Picbudka
Při revolučních nepokojích umírají Jan Kýla, Vojtěch Tupátko, Meruno Hadrakko, Jaroslav Havránek, Cecil „Mňácal“ Klapálek, Mirko Kabátník a technicky Reginald Půlbotka
Narození Bruty (Malí bohové)
1959 Tethys začíná pracovat na Okraji
1960 Rok Užaslého brouka
Narozen Lord Hong, pozdější Velký vezír Agateánské říše (Zajímavé časy)
Omnie dobývá Istancii (Malí bohové)
1961 Jindřich Král zakládá svoji firmu na recyklaci přírodních darů (Pravda)
1963 Narození supermága Peníze (Magický prazdroj)
1964 Události z Barvy kouzel (trvají 6 měsíců)
Prokopnutý buben vyhořel (a s ním skoro celý AM) a je obnoven jako Zašitý buben (Barva kouzel)
Založen Cech kupců a obchodníků (Barva kouzel)
Esk je 8 let a nastupuje do učení k Bábi Zlopočasné (Čaroprávnost)
Události Lehkého fantastična (trvají 3 měsíce)
Knihovník NU změněn na orangutana
Ysabell ve Smrťově říši potkává Dvoukvítka a Mrakoplaše
Cohen ve věku 87 let potkává Mrakoplaše
Devět roztočených zrcadel se stává Velkým vezírem
Vládcem Agateánské říše je chlapec
Prezidentem Cechu vrahů je Zlorf Flanelnoha
Arcikancléřem NU je Galder Zlopočasný (Počasvosk)
Mrakoplaš se zbavuje Zaklínadla, rodí se osm malých Zeměploch
Mrakoplaš se stává Knihovníkovým asistentem
1965 Narození Vlahoše von Rosreta, pozdějšího vrchního poštmistra (Zaslaná pošta)
1966 Bábi přivádí na NU Esk (Čaroprávnost)
Události v Čaroprávnosti
Lord Vetinari s vyznamenáním absolvuje studie v Cechu vrahů (upravený údaj z Krkatilovy šlechty - Pravda)
Arcikancléřem NU je Ostrúhel
Narození Erika (Erik)
Pravděpodobný rok narození Jeníka Ogga (Dámy a pánové)
1967 Události v Mortovi
Mort nastupuje začátkem roku ke Smrťovi jako učedník
Umírá král Olerve zvaný Bastard, otec Keli
Mort maří pokus o vraždu princezny Keli
Patricij AM slaví desáté výročí zvolení (spekulace – zřejmě se jedná o lorda Picbudku)
Albert vtrhává na NU a potkává se s Mrakoplašem a Knihovníkem
Umírá velký vezír Agateánské říše Devět roztočených zrcadel
Mort bojuje se Smrťem; Zuzanka se vrací v čase a pozoruje souboj (Těžké melodično)
Mort a Ysabell mají svatbu. Stávají se tak vévodou a vévodkyní Sto Helit
Bruta se stává novicem v Citadele (Malí bohové)
1969 Události první části Soudných sester
Vévoda Felmet usedá na trůn
Narození Impa Y Cilina (Těžké melodično)
Narození Karotky Rudykopalssona (Stráže! Stráže!)
1970 Cohen přijíždí na Slídův most (Trollí most)
Lancre a Cohen poskočí v čase o 15 let dopředu; Magráta a šašek Verence uskutečňují nejdelší polibek v historii milostných předeher (Soudné sestry)
1971 Narození Zuzanky Stohelitské (Těžké melodično)
Uzavřena královská pošta v AM (Zaslaná pošta)
1972 Narození Alice Tupečkové (Coto), pozdější vládkyně Borogravie (Podivný regiment)
Velký Om se vtěluje do želvy (Malí bohové)
1973 Události v Magickém prazdroji.
Mrakoplaš zůstává uvězněn v Podzemních rozměrech (Magický prazdroj)
V Genově umírá baron Sobota a stává se zombií (Čarodějky na cestách)
1974 Narodil se Hafal (Pravda)
Pravděpodobné datum narození Jeremiáše Tikala a Lobsanga Loudy (Zloděj času)
1975 Kruxminor vyučuje v Cechu vrahů
Události Malých bohů.
Bruta potkává Efebiánce Xena a stává se hlavou omniánské církve
1976 Události v Pyramidách. Začínají v létě a trvají 3 měsíce.
Těpic potkává Efebiánce Xena
Těpic (1398. vládce) odstupuje a vlády v Mžilibabě se ujímá jeho sestra královna Ptraci
Poslední nepostižitelný albatros přilétá do AM (Zajímavé časy)
1977 Zuzanka v šesti letech poprvé navštěvuje svého dědečka Smrtě (Těžké melodično)
1978 Muibarak si v AM otevírá restauraci Pozemská jídla (Hrrr na ně!)
Potom, co oběma stranám došly kameny, je uzavřeno příměří mezi Elharibem a Malovínem (Hrrr na ně!)
V Povranovci v Überwaldu umírá babička Piotra Cirkéla (Carpe jugulum)
1979 Události v Erikovi
Mrakoplaš uniká z Podzemních rozměrů
Arcikancléřem NU je v této době Břízolit Šprudlák (starý 98 let)
Mrakoplaš a Erik unikají z pekla zpět na svět
1980 Mrakoplaš cestuje všude možně po několik let. Utíká před mnohými věcmi při hledání bezpečné nudy.
Umírá maminka Samuela Elánia (Noční hlídka)
1982 Narození Žuchlíka Ogga (Dámy a pánové)
1983 Žeňa Vínozpěv staví divadlo Plocha (Soudné sestry)
Narození Toničky Bolavé
1984 Leonardo da Quirm mizí
V AM se objevuje Mauric a jeho cvičení hlodavci (Sekáč)
V únoru založeno Osvícené bratrstvo ebenové noci (Stráže! Stráže!)
1985 Rok Rozmarného hada
Události druhé části Soudných sester
Lancre se probírá z časového spánku (konec 15 letého skoku vpřed v čase)
Cohen po rozhovoru se Slídou se rozhodne vykonat něco velkého a začíná pouť na Vyvažovací kontinent (Trollí most)
Umírá vévoda Felmet a na trůn Lancre usedá král Verence II.
Události Čarodějek na cestách
Umírá Desideráta Dutá a Mabel Obracelová
Čarodějky směřují do Genovy.
Umírá Líza Zlopočasná a baron Sobota
Na genovský trůn usedá Eliška Sobotová
Čarodějky se cestou domů dostávají až na Okraj, kde spatří jednoho z velkých slonů
Na podzim umírá Dákin Ribob, poslední Strážce brány v Holly Woodu (Pohyblivé obrázky)
Karotka přichází do AM
Události ze Stráže! Stráže!
Po několik dní vládne AM drak Ker I.
Karotka povýšen na desátníka.
Prezidentem Cechu zlodějů je Urdo von Fuj
Události z Pohyblivých obrázků.
Vzoromil Výsměšek je pozván na NU, aby převzal post Arcikancléře
Alchymisté objevují osmocelulózu a vybuchlá zrna.
Navážka se dvoří Rubíně
Události ze Sekáče.
Umírá Rumpál Žička a slečna Renata Zahořalá
V Quirmu řádí chřipková epidemie
Mrakoplaš po letech všemožných útěků končí na malém kokosovém ostrůvku
Objevuje se Krysí smrť
1986 Události z Dam a pánů.
V Lancre je otevřen parlament
Svatba Verence II. a Magráty Česnekové
Dr. Kruxminor je hlavou Cechu vrahů (datum je spekulativní - mohl jí být dříve, ovšem prokazatelné je to až v Mužích ve zbrani)
K Hlídce nastupuje Navážka, Angua a Potroublo
Karotka se v 17 letech stává kapitánem Hlídky.
Po smrti dr. Kruxminora se stává hlavou Cechu vrahů lord Odkraglli
Snori Štítohryz vyhrává na hrách v Sedmihoří (Nohy z jílu)
Události v Zajímavých časech; barbar Cohen poráží milionovou armádu Achátové říše a stává se císařem
Díky úpravám času Mnichy historie umírá prorok Bruta přibližně v tomto období ve věku 118 let (Malí bohové)
1987 Události z Maškarády
Bábi Zlopočasná hraje karty se Smrťem
Pan Štandlík se stává majitelem AM opery
V zelenci se odehrávají události knihy Nohy z jílu
K hlídce nastupuje Pleskot Řiťka a golem Dorfl
Velký požár Královské heraldické společnosti
Události v Moři a malých rybkách
Události Těžkého melodična
Umírá Mort a Ysabell
Na NU začínají stavět Hexe
1988 Třísté výročí Civilní (Občanské) války v AM (Nohy z jílu)
Události Hrrr na ně!
Umírá Ruprecht ze Slova (Pravda)
Samuel Elánius se stává vévodou
Události z Otce prasátek
Události z Carpe jugulum
Narození Esmeraldy Pečlivé Výslovnosti Margarety Lancreské
Události z Posledního kontinentu
Mrakoplaš světu představuje Broskev Nellie
Na XXXX nastává Pramokro
Mágský sbor se vrací domů
1989 Události z Vědy na Zeměploše I.
Elánius cestuje v Pátém elefantovi do Überwaldu
Po Zeměploše se začíná budovat semaforová síť
Rydzink Rydzinkson se stává Dolním králem
Umírá Wolfgang von Überwald (Anguin bratr)
Velká A’Tuin dělá otočku a polyká nebezpečný asteroid (Zloděj času)
1990 Události z Pravdy
Založena Ankh-morporská Kometa
Události ze Zloděje času
V Quirmu poprava Svěráka „Řezníka“ Šmorna
Kaos se vrací na místo pátého jezdce Jakokalypsy
Události z Noční hlídky
Narození malého Sama Elánia
Události z Vědy na Zeměploše II.
1991 Události z Posledního hrdiny
První a poslední let Luňáka
Odchod Cohena, Humoše, Podrse, Vildy a Caleba
Osvobození Prsťáka Mazdy členy Stříbrné hordy
Leonardo da Quirm za trest obnovuje výzdobu chrámu Malých bohů v AM (za pouhé 3 týdny)
Události z Podivného regimentu
Krátkodobě uzavřeno příměří mezi Borogravií a Zlobenií
Alice Tupečková (Coto) nastupuje místo vévodkyně Anno Dominy na trůn Borogravie
Události ze Zaslané pošty
Znovu otevřena Královská pošta v AM
Vydány první AM poštovní známky
Velký požár Poštovního úřadu, při kterém umírá golem Anghammarad
Vítězství Pošty nad Semaforovou společností ve Velkém závodě do Genovy
1992 Rok Granátového garnáta
Události z Buch!
Do Hlídky nastupuje první upír, upírka Sally (51 let)
Odhalena pravda o událostech v Koumském údolí
Události ze Svobodného národa
1993 Události z Klobouku s oblohou
2001 Končí století Ovocného netopýra a začíná století Kobry
2015 Knihovník cestuje zpět v čase do roku 1985, aby zachránil svitky z efebské knihovny, kterou zachvátil velký požár
Zcela na konci Astfgl se setkává se Smrťem a dozvídá se, že Mrakoplaš je člověk (Erik)

  

Proč jste navštívili tyto stránky?

Náhodou (4985 | 25%)
Jiný důvod (4837 | 24%)
Namluvené knihy
Osobní blog
Jak správně citovat prameny.
Stránky mého Jiříka
TS Sázava
Stránky zdarma
Editace stránek
Kontakt: vendy.z@centrum.cz ( administrace )
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one